Dr.-Ing. Christian Forster

Dr.-Ing. Christian Forster

  • Organisation: Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Kommunikationselektronik (Stiftungslehrstuhl)
  • E-Mail: christian.forster@fau.de
  • Webseite:
  • Adresse:
    Am Wolfsmantell 33
    91058 Erlangen